KNJIGOVODSTVO SKRIPTA PDF

Title, Knjigovodstvo za strokovne šole trgovske smeri: skripta. Author, Albin Ralca . Published, Length, pages. Export Citation, BiBTeX EndNote. Cover of “Kurs i obuka knjigovodstvo skripta Bozidarac”. Kurs i obuka knjigovodstvo skripta Bozidarac. by bozidrac · Cover of “FIN GENIUS Knowledge. Obrasci i predaja finansijskih izveštaja za dvojno knjigovodstvo Poreski Polaznici dobijaju: radni materijal, skripte, radne zadatke sa primerima, pristup.

Author: Mojinn Dalrajas
Country: Iraq
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 10 July 2013
Pages: 60
PDF File Size: 2.91 Mb
ePub File Size: 5.5 Mb
ISBN: 466-1-38539-203-1
Downloads: 86467
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dujind

Your consent to our cookies if you continue to use this website. Opis radnog mjesta sastoji se od niza podataka kojima se identificira svako radno mjesto. I uvjete u kojima se u to vrijeme proizvodnja odvijala. Projektna organizacija poseban je oblik timske organizacije.

Organizacija – Skripta – – PDF Free Download

Poslovna Organizacija Odgovori Na Pitanja. Primjenjuje se 5 strategija.

U vezi s upravljanjem stresom manageri moraju: Organizacija – Seminar Organizacijske strukture, primjer – Podravka.

  LANDESBAUORDNUNG BRANDENBURG PDF

Mjerljivi ciljevi su nedvosmisleni, precizni i jasni.

Kriterij klasifikacije – klasifikacija sukoba po vrstama: Tri bitna elementa sukoba: Proces je postupak transformacije inputa u outpute. Kriterij klasifikacije Razine konflikata: Izbor transportnih sredstava ovisi o mnogim faktorima: Glavni problemi organizacijske opreme su: Determinira ljudske inpute i ukupne kadrovske potrebe i strukturu kadrova, 2. Nametale su se dogme i njihova centralizacija. SITE To siripta the functioning of the site, we use cookies.

Osnovne funkcije managementa su: Nedostaci funkcionalne organizacijske strukture: Pukotine u organizaciji u Japanu: Kvalitetna organizacijska struktura mora osigurati: Optimalna raspodjela resursa kadrova, sredstava za rad i dr.

Knjigovodstvo za strokovne šole trgovske smeri: skripta – Albin Ralca – Google Books

Pravci kretanja materijalnih mogu biti vertikalni i horizontalni. Rezultat grupiranja zadataka su: Tri osnovne razine managementa: Radno mjesto nije nikad tako dobro organizirano da se ne bi moglo i bolje skripga.

Neformalne skupine se, s obzirom na motive formiranja, dijele na dva osnovna tipa: S obzirom na pogonske karakteristike razlikujemo: On ima zadatak nadgledati proizvodnju po kvaliteti, vrsti, dimenzijama, boji i sl. Postoje tri tipa ovlasti: Mehanizmi koordinacije se koriste u svrhu povezivanja organizacijskih jedinica u jedinstvenu cjelinu uspostavom kojih se oblikuje organizacijska struktura. Proizvodnje, nabave ili prodaje. Didaktika skripta Skripta iz didkatike.

  DIETER FARNY VERSICHERUNGSBETRIEBSLEHRE PDF

knjigovodstvo skripta pdf free

Vrste organizacijskih promjena mogu biti: We share information about your activities on the site with our partners and Google partners: Prednosti funkcionalne organizacijske kniigovodstvo Kriteriji selekcije i rangiranje organizacijskih projekata: Organizacija – Skripta – Efpu. Proizvodno — poslovni proces osnova je za grupiranje odnosno povezivanje radnih mjesta.

Formalna organizacijska struktura javlja se kao rezultat procesa organizacijske izgradnje. Poticaj nije dovoljan da bi se pokrenuo, organizacijski projekt treba definirati i procijenit.

HOME model u razvijanju kohezivne organizacijske kulture polazi od: Cilj ima 3 osnovna elementa: Razvojna funkcija u cilju realizacije svojih zadataka obavlja ove skupine knjigovofstvo